ZZSLK

11.01.2015

Služba záchranné zdravotnické služby je velmi zajímavá, zažil jsem u ní různé situace a setkal se s různými lidmi i názory.
Cením si možnosti být u této služby přítomný a mít možnost ji dokumentovat (i když v dnešní době poměrně omezeně).